Om Kvinesdal

 

LIster Næringspark ligger på Opofte i Kvinesdal kommune - sentralt i Listerregionen, med under 20 minutters kjøring til nabokommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og Lyngdal. Listerregionen har ca. 35.000 innbyggere. Infrastrukturen i regionen er god. Ny E39 og utbedring av RV 465 gir regionen et felles bo- og arbeidsmarked.

Kvinesdal kommune har et areal på ca 1000 km2 og strekker seg fra Fedafjorden til høgheiene i Knaben. Innbyggertallet er 5900 og har hatt en svært positiv utvikling de siste årene. Kvinesdal har en positiv befolkningsutvikling, blomstrende handelsnæring, gode skoler og barnehager og et godt utbygget tjenestetilbud. Kvinesdal har, sammenliknet med andre kommuner, en romslig kommuneøkonomi.

Samarbeidet mellom kommunen og næringslivet er meget godt. Kommunen og næringslivet har i fellesskap etablert næringsselskapet Innvovasjon Kvinesdal SA. Kommunen arbeider aktivt for å legge forholdene til rette for en positiv næringsutvikling. Ny sentrumsplan er utviklet og blir endelig vedtatt i juni 2013. Det tilrettelegges for ny park, svømmehall, tursti langs deler av Kvina, en mulig fremtidig aktivitetspark, et nytt og spennende torgområde m.v.

Kvinesdals største bedrifter er Eramet (tidl Tinfos jernverk)  og Peder Halvorsen Industrier As. Reiseliv/turisme er også et satsingsområde i kommunen. Utsikten Golfpark, Utsikten kunstsenter og Utsikten Hotell-  samt den gamle gruvebyen på Knaben er våre viktigste fyrtårn. I kommunesenteret Liknes finnes et godt utvalg av butikker. Vi mener vi har fylkets kanskje beste dagligvarebutikk innen ferskvarer, Nico Mat. Bilbransjen er sterk i Kvinesdal med 3 store bilforhandlere.

Velkommen til Kvinesdal!